Geluidslek opgelost

Na een grondige verbouwing van de staalconstructie van de Hertz bleek dat het geluidslek (Ronda vs Hertz) is opgelost. Door middel van het plaatsen van rubberen elementen tussen de staalconstructie zijn de trillingen verleden tijd en kunnen beide zalen weer gelijktijdig geprogrammeerd worden.